กำลังแสดง 1 of 6    «ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   

114 events

จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”(Project Investment:Analysis and Management) รุ่นที่2

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 กรกฏาคม 2560 - 2 สิงหาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
Horenso and Visual Control

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
พัฒนาศักยภาพและทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 65 (Business Analysis)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 18 กรกฏาคม 2560 - 5 สิงหาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 5 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
กาาคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 8 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 8 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
ย้อนวันวานงานวัด

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 2 สิงหาคม 2560 - 14 สิงหาคม 2560  12:00 น. - 20:00 น.
การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 18 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่า ของลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 18 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 19 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 15:00 น.
การสร้่างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 19 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
กำลังแสดง 1 of 6    «ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6