กำลังแสดง 1 of 5    «ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5   

90 events

วิศวกรรม'57 (Engineering'14) ticket

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 27 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557  10:00 น. - 20:00 น.
เทคนิคจูงใจเพื่อนำทีมงานอยางได้ผล

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 พฤศจิกายน 2557  09:00 น. - 16:00 น.
การขายอย่างมืออาชีพเืพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 26 พฤศจิกายน 2557  09:00 น. - 16:00 น.
เปิดการขาย-ปิดการขายแบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 26 พฤศจิกายน 2557  09:00 น. - 16:00 น.
ร่วมลุ้นสุดยอดตัวแทนคนรุ่นใหม่ ส่งต่อเรื่องอาหารปลอดภัย

งานกีฬา/การประกวดแข่งขัน

icon time 26 พฤศจิกายน 2557  10:00 น. - 20:30 น.
การจัดการและการเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีำพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 พฤศจิกายน 2557  09:00 น. - 16:00 น.
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 พฤศจิกายน 2557  09:00 น. - 16:00 น.
กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 พฤศจิกายน 2557  09:00 น. - 16:00 น.
ยุทธวิธีแนวทางในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 29 พฤศจิกายน 2557  09:00 น. - 16:00 น.
เป็นมิตรกับตัวเอง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557  08:00 น. - 19:00 น.
icon timeสวนเงินมีมา แขวง บางลำภูล่าง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ELIO DEL RAY Winter Is Hot

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 29 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557  16:00 น. - 22:00 น.
icon timeถนนสุขุมวิท ใกล้ BTS สถานีอุดมสุข เพียง 600 เมตร
เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 ธันวาคม 2557  09:00 น. - 16:00 น.
New Media marketing ยุทธศาสตร์การตลาดสื่อยุคใหม่

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 ธันวาคม 2557  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร แนวทางการแก้ไข "สารพันปัญหาในองค์กร"

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 13 ธันวาคม 2557  09:00 น. - 16:00 น.
JoomlaDay Bankok 2014

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 13 ธันวาคม 2557 - 14 ธันวาคม 2557  08:00 น. - 19:00 น.
icon timeอาคาร ซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม ( BTS ศาลาแดง)
ภาวะผู้ตามที่ดี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 ธันวาคม 2557  09:00 น. - 16:00 น.
เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 18 ธันวาคม 2557  09:00 น. - 16:00 น.
การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 19 ธันวาคม 2557  09:00 น. - 16:00 น.
การเตรียมความพร้อมสู่ AEC กับการบริหารจัดการ Logistic

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 ธันวาคม 2557  09:00 น. - 16:00 น.
กำลังแสดง 1 of 5    «ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5