กำลังแสดง 1 of 7    «ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

130 events

จองพื้นที่บูทจำหน่ายสินค้า

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 20 กันยายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณืที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด (Customer & Non Customer Analysis)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 20 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
icon time92 SOI SAENGCHAM - RAMA 9 ROAD - HUAY KWANG BANGKOK 10320
Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร “โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์”

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 22 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
“โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์” (Strategic Program)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 21 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Intensive) รุ่น 2

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 6 กันยายน 2560 - 23 กันยายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
มหกรรม ชิม ช็อป เที่ยว ของดี 4 จังหวัด @ เมืองพระชนกจักรี

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 20 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560  10:00 น. - 21:00 น.
เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดยุคนวัตกรรม

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 26 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 26 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตรฝึกอบรม : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง (5 Advance Sales Skills)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 26 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
icon timeSwissôtel Le Concorde 204 Ratchadaphisek Road Khet Huai Khwang Krung Thep Maha Nakhon Bangkok 10320 Thailand
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการขายยอย่างได้ผลสำเร็จด้วยโทรศัพท์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร Customer Journey Map

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 27 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 66 (Business Analysis)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 12 กันยายน 2560 - 28 กันยายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (หลักสูตร 2 วัน)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
กำลังแสดง 1 of 7    «ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7