กำลังแสดง 1 of 7    «ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

127 events

NEPCON Thailand 2017 ticket

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 21 มิถุนายน 2560 - 24 มิถุนายน 2560  10:00 น. - 18:00 น.
icon time88th Bangna-Trad Road(KM.1), Bangna, Bangkok 10260
Surface & Coatings 2017 ticket

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 21 มิถุนายน 2560 - 24 มิถุนายน 2560  10:00 น. - 18:00 น.
icon time88th Bangna-Trad Road(KM.1), Bangna, Bangkok 10260
Automotive Manufacturing 2017 ticket

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 21 มิถุนายน 2560 - 24 มิถุนายน 2560  10:00 น. - 18:00 น.
icon time88th Bangna-Trad Road(KM.1), Bangna, Bangkok 10260
InterMold Thailand 2017 ticket

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 21 มิถุนายน 2560 - 24 มิถุนายน 2560  10:00 น. - 18:00 น.
icon time88th Bangna-Trad Road(KM.1), Bangna, Bangkok 10260
Manufacturing Expo 2017 ticket

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 21 มิถุนายน 2560 - 24 มิถุนายน 2560  10:00 น. - 18:00 น.
icon time88th Bangna-Trad Road(KM.1), Bangna, Bangkok 10260
Garment Manufacturers Sourcing Expo 2017 ticket

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 5 กรกฏาคม 2560 - 8 กรกฏาคม 2560  10:00 น. - 18:00 น.
icon time88th Bangna-Trad Road(KM.1), Bangna, Bangkok 10260
GFT 2017 ticket

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 5 กรกฏาคม 2560 - 8 กรกฏาคม 2560  10:00 น. - 18:00 น.
icon time88th Bangna-Trad Road(KM.1), Bangna, Bangkok 10260
TILOG – LOGISTIX 2017 ticket

งานแสดงสินค้า/โปรโมชั่น

icon time 16 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560  10:00 น. - 18:00 น.
icon time88th Bangna-Trad Road(KM.1), Bangna, Bangkok 10260
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 23 กุมภาพันธ์ 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 24 กุมภาพันธ์ 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมการบริหารการขาย 4.0(Sales 4.0)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 24 กุมภาพันธ์ 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การขายอย่างมืออาชีพเืพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 กุมภาพันธ์ 2560  09:00 น. - 16:00 น.
เปิดการขาย-ปิดการขายแบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 กุมภาพันธ์ 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมนักบริหารงาน 4.0(Operation Management 4.0)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 กุมภาพันธ์ 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม โปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 "ก้าวเข้าสู่โมเดลยุคธุรกิจ 4.0"(Business 4.0 )

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  09:00 น. - 16:00 น.
EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 มีนาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรม 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์(5 Strategic Thinking Enhancement)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 3 มีนาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดต้นทุนของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 มีนาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การสร้่างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 มีนาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
กำลังแสดง 1 of 7    «ก่อนหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7