cover

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

1-1IMG_0344

อาคารเก่าทรงคุณค่ารูปแบบ Art Deco สะท้อนกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตก และการออกแบบด้วยศิลปะไทย ตั้งตระหง่านใจกลางถนนราชดำเนิน ถนนสายวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ

1-2IMG_0203

อาคารแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนพื้นที่ประวัติศาสตร์ ที่พร้อมส่งต่อความรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน

1-3IMG_0221

ภายใต้แนวคิด แสงคือปัญญา Wisdom of Light เพราะแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามายังตัวอาคาร เปรียบดุจแสงที่จุดประกายการเรียนรู้ด้วยคลังหนังสือที่รวบรวมไว้อย่างครบครัน

1-4IMG_0223

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จัดสรรพื้นที่ใช้สอยแบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่

1-5IMG_0308

ชั้นที่ 1 แสงกับความผ่อนคลาย

1-6IMG_0332

บรรยากาศโถงต้อนรับเน้นความโอ่โถง

1-7IMG_0192

มีส่วนสืบค้นข้อมูล ห้องสมุดสำหรับผู้พิการ ห้องฉายภาพยนตร์ และ Book Cafe

1-8MG_0264

พื้นที่สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน

2-1IMG_0173

ไปต่อกันที่ชั้น M (ชั้นลอย)

2-2IMG_0174

ชั้น M แสงกับความเพลิดเพลิน

2-3IMG_0176

พื้นทีของหมวดหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

2-4IMG_0182

มีห้องเด็กเล่น และหนังสือสำหรับเด็ก

2-5IMG_0179

มุมอ่านหนังสือโปรดของเด็กๆ

2-6IMG_0196

มีทั้งนิทาน การ์ตูน และหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็ก

2-7IMG_0198

ทุกชั้นจะมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์คอยให้บริการ

3-1IMG_0261

ไปต่อกันที่ชั้น 2

3-2IMG_0201

ชั้นที่ 2 แสงกับความสงบ

3-3IMG_0243

พื้นที่ของหมวดหนังสือต่างประเทศ หนังสือทั่วไป เช่น นวนิยาย หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหนังสือวรรณกรรมโลก

3-4-1IMG_0214

มีโซนที่นั่งเหมาะกับมาเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

3-4IMG_0232

มุมนี้น่านอนอ่านหนังสือมาก

3-5IMG_0239

มีมุมสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือเงียบๆคนเดียว จะมีโคมไฟบนโต๊ะให้ด้วย

3-6IMG_0235

มีพื้นที่ห้องค้นคว้า 3 ห้อง สำหรับรองรับผู้ที่มาเป็นกลุ่มเช่น นักเรียน นักศึกษา ได้เป็นอย่างดี

3-7IMG_0237

ภายในห้องค้นคว้า จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟไว้อย่างสวยงาม

4-1IMG_0247

ไปต่อกันที่ชั้น 3

4-2IMG_0220

ชั้นที่ 3 แสงกับความขลัง

4-3IMG_0234

มีหนังสือด้านประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านศาสนา ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ

4-4-1IMG_0202

รวบรวมองค์ความรู้ ในด้านต่างๆ และโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9

4-4-2IMG_0204

โซนหอเกียรติยศที่นำเสนอเรื่องราว “โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9” ในรูปแบบนิทรรศการและวีดีทัศน์ ให้พวกเราชาวไทยได้ชื่นชม

4-4-3IMG_0212

อีกทั้งยังมีหอเกียรติยศผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นักประพันธ์และกวีแห่งชาติ ทุกยุคทุกสมัย

4-4-4IMG_0226

จัดแสดงบอร์ดความรู้ และนิทรรศการต่างๆ

4-4-5IMG_0209

โซนของหนังสือประเทศเพื่อนบ้าน วรรณกรรม หนังสือหายากต่างๆ และเอกสารจดหมายเหตุ

4-5IMG_0251

นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

5_IMG_0253

ส่วนสืบค้นหนังสือออนไลน์หรือ E-Book
6_IMG_0279
มุมความรู้เกี่ยวกับ กรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก
7_IMG_0273
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จะเป็นต้นแบบหอสมุดระดับประเทศที่สร้างความแตกต่างจากหอสมุดทั่วไป
8_IMG_0269
ใครไปเยี่ยมชมหรือใช้บริการมีเอกสาร หนังสือ แจกฟรีเกี่ยวกับข้อมูลท่องเที่ยวด้วยนะคะ
9_IMG_0199
มีลิฟท์คอยให้บริการในแต่ละชั้น
10_IMG_0258
มีเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ

11_IMG_0303

การมาใช้บริการที่นี่ต้องพกบัตรประชาชนมาด้วยเพราะต้องใช้สแกนเข้า-ออก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย